Home > News & Events > Industry News

Industry News

Açık havada led ekranlarda Indoor Display
Led Ekran Nedir?
Led ekran son yılların en popüler görsel aracı olma yolunda. Led ekranın bu kadar ön plana çıkmasındaki ana neden ise yüksek ışık gücüne sahip olması ve şu ana kadar üretilmiş tüm görsel ürünlere göre ömrünün uzun olmasıdır.

 
Led ekran günümüzde 1m2 televizyondan başlayan sonsuz m2 ye kadar ulaşan bir görüntü aracıdır. Bu güne kadar televizyon ve projektör gibi birçok görsel ürün gün ışığında yeterli ışığı veremedi. Led ekran ise dış mekanlarda özellikle gün ışığı altında görüntünün görülebilmesi için gerekli olan minimum 4500 cd/m2 ışık gücünün üzerinde ışık gücüne sahipdir. Vizyonled tarafından geliştirilen PowerLedScreen'de ise bu ışık gücü 9000 cd/m2 ye ulaşmaktadır. Led ekranların ömrü 100.000 saattir.
 
Led ekranın bir diğer avantajı ise ışık kaynağında yani ledde kontrol edildiğinde verim � seviyelerindedir. Bunun yanında outdoor (dış mekan ) ürünlerde, açık havada önde bir cam gibi koruma olmadığı içi yansıma yapmaz ve görüş açısı 140 dereceye kadar ulaşır.
 
Indoor ( iç mekan ) led ekranlarda ışık gücü iç mekanın ihtiyacına uygun olarak 3000 Cd / m2 nin altında tutulmaktadır.
 
Açık havada (outdoor) ve iç mekanda (indoor) elde ettiği yüksek ışık gücü, geniş bakış açısı, enerji tasarrufu ve uzun ömründen dolayı bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu ürünler açık havada reklam yayımlamak için reklam sektöründe çok kullanılmaktadır. Bu sıralar tabelalar da led ekrana dönerek görsel bir show haline gelmektedir. Son zamanlarda açılışlarda seçim mitinglerinde de çok miktarda led ekran kullanılmıştır. Daha önce stadyumlarda kullanılan tek renk led skorborlar Led ekanlara dönüşerek gerçek bir teknolojik show haline dönüşmektedir.
 
Led ekran artık evlerimize de Led Tv adı altında girmeye başladı.
 
 
LED (IŞIK YAYAN DİYOTLAR)
Işık yayan diyotlar, doğru yönde gerilim uygulandığı zaman ışıyan, diğer bir deyimle elektriksel enerjiyi ışık enerjisi haline dönüştüren özel katkı maddeli PN diyotlardır.
Bu diyotlara, aşağıda yazılmış olduğu gibi, İngilizce adındaki kelimelerin ilk harfleri bir araya getirilerek LED veya SSL denir.
 
LED: Light Emitting Diode (Işık yayan diyot)
SSL: Sloid State Lamps (Katı hal lambası)
 
Led ekranda renkler nasıl elde edilir?
Her piksel en az 3 ledden oluşur. Bu ledler özel kontrol sistemleri sayesinde Farklı ışık gücünde ayarlanarak farklı renkler elde edilir. Yan yana gelen pikseller görüntü üzerindeki renk koduna göre ayarlanarak görüntüyü oluşturur.
 
Ledler hareketli görüntüyü nasıl oluşturur?
Hareketli görüntüler birden çok farklı resmin araka arkaya çok hızlı bir şekilde gösterilmesiyle elde edilir. Gözün fark edebileceği görüntü hızı 20 kare /saniyedir. Sinemalarda bu görüntü hızı 25 karedir bu durum gözün algılama hızının üstünde olduğu için sürekli hareket görür. Led ekranlarda resimleri bu şekilde yayınlayarak hareketli görüntü verirler. Bu esnada ledlerin eletriği kesilip tekrar verilir.
 
 
What is LED Display
Led display last year, becoming the most popular visual tool. LEDs come to the forefront of the screen so the main reason is the high light output and all images produced so far is based on the products a longer life. 
 
Led screen TV starting today 1m2 m2 reaches up to infinity is an image tool. To this day many visual products, such as televisions and projectors could not have enough light in daylight. Led screen outdoors in the sunlight, especially the minimum required in order to see the image of 4500 cd/m2 light output power of the to have the lights on. Developed by Vizyonled powerledscreen In this light power reaches up to 9000 cd/m2. Led display life of 100,000 hours. 
 
Another advantage of the display LEDs in the light source, i.e. when the LEDs is controlled at the level of 90% yield. Besides, outdoor activities (outdoor) products, such protection is not outdoors in front of a glass house, and angle of reflection does not reach up to 140 degrees. 
 
Indoor (indoor) LED display light power in 3000 according to the needs of interior cd / m2 is kept below. 
 
Open air (outdoor) and indoor (indoor) has achieved a high light output, wide perspective, energy saving and long life are used in many areas due. These products are outdoor advertising is most often used to publish the advertising industry. These sorts of signs, turning the LED screen is becoming a visual show. In recent election rally in opening a large quantity is used in the LED display. Earlier in the stadiums they used one color LEDs Led scoreboard Ekanem is transforming to become a true technological show. 
 
Led Tv Led display now in our homes under the name began to enter. 
 
 
LED (light emitting diodes) 
Light-emitting diodes, glowing in the right direction when voltage is applied, in other words, that converts electrical energy into light energy are special additive PN diode.
These diodes, as it is written below, in English called the LED by combining the initial letters of words or SSL is called. 
 
LED: Light Emitting Diode (light emitting diode) 
SSL: sloid State Lamps (solid-state lamp) 
 
How to obtain the color of the LEDs on the screen? 
Each pixel is composed of at least three LEDs. Thanks to this special control systems different LEDs of different colors in the light output is obtained by setting. Image pixels from side to side by adjusting the image to the color code on the form. 
 
How to create a moving picture of the LEDs? 
The succession of multiple different motion picture display is obtained very quickly. You may notice that the image of the eye speed of 20 frames / sec. This frame rate is 25 frames in theaters this case detection rate is above the eye sees continuous motion. Led display pictures in motion picture data by posting up in this way. In the meantime, please restart eletrig of the LEDs is given.

 
Previous page: PH3.72mm Kiralık Led Ekran Dış Mekan Led Ekran Next page: LED Ekran Kiralama LED Ekran Kiralama LED ekranlar SMD
Contact Us
Direct Lines

Office Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: +86 13714518751
Skype: cxg-11

Factory Address

Building 1,Deyongjia Industry
Zone,Bao'an,Shenzhen,China

Email Contact

Sales@htldisplay.com

Copyright © 2018-2020 HTL Display Group Co.,Ltd. All Right Reserved.  Privacy policy | Sitmap